Yudhi'm Blog

Blog yang berisi berbagai macam tulisan & tutorial umum. Enjoy the blog here!!!

Banner Iklan1

Banner Iklan1
Sudahkah keluarga Anda terlindungi?

Banner Iklan

Banner Iklan
970x90

HARAM MEMBERI ATAU MENJUAL DAGING KORBAN KEPADA ORANG BUKAN ISLAM

(Bilangan 95)
Bismillah, Walhamdulillah Wassalatu Wassalamu
`Ala Rasulillah, Wa'ala Aalihie Wasahbihie Waman Walaah
Hari raya Adha atau hari raya qurban adalah di antara syi‘ar agama Islam. Pada hari tersebut umat Islam disunatkan menyembelih binatang qurban bagi membesarkannya. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah Subahanhu wa Ta‘ala dalam firmanNya yang tafsirnya :
"Dan kami jadikan unta (yang dihadiyahkan kepada fakir miskin Mekkah itu) sebahagian dari syi‘ar agama Allah untuk kamu; pada menyembelih unta yang tersebut ada kebaikan bagi kamu; oleh itu sebutlah nama Allah (semasa menyembelihnya) ketika berdiri di atas tiga kakinya; maka apabila ia tumbang (serta putus nyawanya), makanlah sebahagian daripadanya, dan berilah (bahagian yang lain) kepada orang-orang yang tidak meminta dan yang meminta. Demikianlah Kami mudahkan dia untuk kamu (menguasainya dan menyembelihnya) supaya kamu bersyukur”
(Surah Al-Hajj: 36)
Menurut hukum syarak binatang qurban yang disembelih itu hendaklah terdiri daripada binatang ternakan seperti unta, lembu, kerbau atau kambing dengan tujuan menghampirkan diri dan taat kepada Allah Subahanhu wa Ta‘ala.
Selain itu menyembelih qurban juga merupakan amalan yang disukai oleh Allah Subahanhu wa Ta‘ala dan sebagai bukti serta keikhlasan kita dalam menghidupkan syi‘ar agama Islam. Ini jelas difahami dari firman Allah Ta‘ala yang tafsirnya :
“Daging dan darah binatang qurban atau hadyi itu tidak sekali-kali akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadaNya ialah amal yang ikhlas yang berdasarkan taqwa daripada kamu”.
(Surah Al-Hajj:37)
Menurut Mazhab Syafi‘e menyembelih binatang qurban adalah sunat yang dituntut (muakkadah). Ibadat qurban ini hanya sah dilakukan untuk diri sendiri. Dengan demikian adalah tidak sah menyembelih qurban untuk orang lain yang masih hidup kecuali dengan ada izinnya. Begitu juga tidak sah menyembelih qurban untuk orang yang telah meninggal dunia kecuali ada wasiatnya. Walau bagaimanapun pahala menyembelih qurban itu boleh diniatkan untuk dikongsi oleh orang lain seperti keluarganya.

Hukum Daging Qurban
Hukum menyembelih binatang qurban itu ada dua, iaitu qurban wajib dan qurban sunat. Adapun qurban wajib itu seperti qurban yang dinazarkan atau diwasiatkan.
Terdapat beberapa hukum yang perlu diambil perhatian berhubung dengan daging qurban itu. Jika sembelihan binatang qurban itu sebagai qurban wajib, maka daging tersebut wajib disedekahkan kesemuanya. Haram bagi orang yang berqurban itu dan orang-orang yang di bawah tanggunggannya memakan daging tersebut. Jika dimakannya daging itu wajib dia mengganti kadar daging yang dimakannya dan kemudian disedekahkannya, tetapi tidak wajib dia menyembelih semula binatang yang lain sebagai ganti.
Manakala daging qurban sunat pula, sunat bagi orang yang empunya qurban itu memakan sebahagian daripadanya, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qur‘an yang tafsirnya ;
“Dengan demikian makanlah kamu dari (daging) binatang-binatang qurban itu dan berilah makan kepada orang yang susah, yang fakir miskin”
(Surah Al-Hajj: 28)
Walau bagaimanapun lebih baik (afdhal) disedekahkan semuanya, melainkan dimakannya sedikit kadar beberapa suap untuk mengambil berkat daripadanya, kerana yang demikian itu lebih mendekatkan diri kepada taqwa dan jauh daripada mementingkan diri sendiri. Tetapi makan di sini bukanlah bererti dia wajib memakannya.
Bahagian daging yang dimakan oleh yang empunya qurban itu, afdhalnya ialah hatinya kerana Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam telah makan sebahagian daripada hati binatang qurbannya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi yang maksudnya: “Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memakan daripada hati binatang qurbannya”
Sekalipun daging qurban sunat itu boleh dimakan oleh orang yang berqurban namun haram baginya memakan kesemua daging tersebut. Firman Allah Subhanhu wa Ta‘ala yang tafsirnya :
"Makanlah sebahagian daripadanya, dan berilah (bahagian yang lain) kepada orang-orang yang tidak meminta dan yang meminta”.
(Surah Al-Hajj: 36)
Sebahagian daripada daging qurban sunat itu, wajib disedekahkan dalam keadaan mentah lagi basah kepada fakir miskin sekalipun ia hanya disedekahkan kepada seorang miskin sahaja. Jika dimakan kesemua daging qurban sunat itu dan tiada sedikitpun yang disedekahkan kepada orang fakir dan miskin, qurban tersebut tetap sah, tetapi wajib didapatkan atau dibeli daging yang lain kadar yang wajib disedekahkan sebagai gantinya. Namun dari segi pahalanya orang tersebut tidak mendapat pahala qurban sepenuhnya.
Selain daripada disedekahkan, daging-daging qurban sunat itu harus dihadiahkan kepada orang kaya untuk dimakan sahaja, bukan sebagai milik kepada mereka. Ini bererti mereka tiada hak untuk menjual atau menghadiahkannya kepada orang lain dan seumpamanya. Berlainan halnya dengan orang fakir dan miskin, yang mana daging itu adalah menjadi milik mereka dan harus bagi mereka menjual atau memberikan daging tersebut kepada orang lain.
Begitu juga haram atas orang yang berqurban atau warisnya menjual daging qurban itu atau kulitnya atau bulunya atau sesuatu daripada qurban itu, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam yang maksudnya :
“Siapa yang menjual kulit qurban (udhiyah) itu maka tiada dikira baginya qurban”
(Hadis riwayat Al-Hakim)
Kulit atau daging binatang qurban itu juga haram dijadikan upah kepada penyembelih, tetapi harus diberikan kepadanya dengan jalan sedekah atau hadiah.
Daging qurban yang disedekahkan kepada orang fakir miskin itu mestilah dalam keadaan mentah. Berbeza halnya dengan daging qurban yang dihadiahkan kepada orang kaya, di mana daging tersebut boleh dihadiahkan dalam keadaan mentah ataupun sudah dimasak. (I‘anat At-Talibin : 2/333-334)
Tidak memadai jika yang diberikan kepada orang fakir miskin itu hanya kulitnya, bulunya, tanduknya, kukunya dan sebagainya
Daging-daging qurban atau mana-mana bahagian daripadanya sama ada qurban wajib atau sunat yang disedekahkan kepada orang fakir miskin atau yang dihadiahkan kepada orang kaya itu adalah terhad kepada mereka yang beragama Islam sahaja. Haram memberi, menghadiahkan atau menjual daging qurban tersebut kepada orang bukan Islam, sekalipun fakir miskin itu terdiri daripada kafir zimmi (Matlak Al-Badrain: 81). Ini adalah disebabkan menyembelih binatang qurban itu adalah merupakan ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta‘ala. Oleh sebab itu, sekiranya ada bahagian daging tersebut yang diberikan, dihadiahkan atau dijual kepada orang bukan Islam, maka wajib diganti dengan daging yang lain sekira-kira menyamai kadar berkenaan.
Demikianlah penentuan hukum syarak berkenaan dengan daging qurban yang perlu kita ambil perhatian sepenuhnya semoga dengan demikian ibadat qurban yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanhu wa Ta‘ala.
Bagikan :
+
Previous
Next Post »
4 Komentar untuk "HARAM MEMBERI ATAU MENJUAL DAGING KORBAN KEPADA ORANG BUKAN ISLAM"

Assalaam aleykom WBT :)

Terima kasih kerana memberi peluang utk komen di sini. Saya baru balik dari ceramah tadi, mengenai ibadah qurban. Saya telah bertanya kepada sheikh yg memberi ceramah, tentang kes haram atau tidak memberikan daging qurban kepada orang kafir.

Menurut beliau, ianya dibolehkan... kerana salah satu sebab ialah ianya ada peluang membuka hati si kafir kepada Islam. Dan selain itu, beliau tidak ada menyatakan hadith yg mengatakan tidak boleh (mahupun ayat Quran Allaah).

Dan saya juga ada terbaca, kita boleh memberi kepada orang kafir, tetapi terhad kepada jiran2, rakan2 dan kenalan. Mungkin bermakna tidak boleh dihadiahkan kepada total strangers.

Oleh kerana saya ini juga mmg masih belajar lagi tentang hukum2 agama, boleh kah penulis blog memberikan sokongan hadith mengenai larangan memberi kepada oarng kafir? Bukan utk mencabar kewibawaan penulis, tetapi hanya utk confirmation. Kerana sesungguhnya, Rasul SAW mengatakan bahawa kita hanya perlu refer kepada 2 benda, Quran dan Sunnah :D

Dan jika benar ada hadith atau ayat Quran yg menyokong larangan ini, insya-Allaah saya boleh kembali bertanya dengan sheikh tersebut, dan insya-Allaah mengadakan diskusi yg lebih :)

Walaubagai mana pun, saya ingin ucapkan terima kasih sekali lagi di atas peluang utk komen :)

Assalaam aleykom WBT

Walaikumsalam,,,...

iyah nanti insya allah saya akan memberikan hadistnya,,,..

terima kasih atas commentnya

Terima kasih. Saya mengunggu dengan penuh positive anticipation :)

Assalaam aleykom WBT (Alfian, Malaysia)

Walaikum salam wr.wb

terimakasih atas informasinya?

Informasi Pilihan Identitas:
Google/Blogger : Khusus yang punya Account Blogger.
Lainnya : Jika tidak punya account blogger namun punya alamat Blog atau Website.
Anonim : Jika tidak ingin mempublikasikan profile anda (tidak disarankan).

 
Template By Kunci Dunia
Back To Top