Yudhi'm Blog

Blog yang berisi berbagai macam tulisan & tutorial umum. Enjoy the blog here!!!

Banner Iklan1

Banner Iklan1
Sudahkah keluarga Anda terlindungi?

Banner Iklan

Banner Iklan
970x90

KISAH NABI ADAM A.S.


Setelah Allah s.w.t.menciptakan bumi dengan gunung-gunungnya,laut-lautannya dan tumbuh-tumbuhannya,menciptakan langit dengan mataharinya,bulan dan bintang-bintangnya yang bergemerlapan menciptakan malaikat-malaikatnya ialah sejenis makhluk halus yangdiciptakan untuk beribadah menjadi perantara antara Zat Yang Maha Kuasa dengan hamba-hamba terutama para rasul dan nabinya maka tibalah kehendak Allah s.w.t. untuk menciptakan sejenis makhluk lain yang akan menghuni dan mengisi bumi memeliharanya menikmati tumbuh-tumbuhannya,mengelola kekayaan yang terpendam di dalamnya dan berkembang biak turun-temurun waris-mewarisi sepanjang masa yang telah ditakdirkan baginya.

Kekhuatiran Para Malaikat.

Para malaikat ketika diberitahukan oleh Allah s.w.t. akan kehendak-Nya menciptakan makhluk lain itu,mereka khuatir kalau-kalau kehendak Allah menciptakan makhluk yang lain itu,disebabkan kecuaian atau kelalaian mereka dalam ibadah dan menjalankan tugas atau karena pelanggaran yang mereka lakukan tanpa disadari.Berkata mereka kepada Allah s.w.t.:"Wahai Tuhan kami!Buat apa Tuhan menciptakan makhluk lain selain kami,padahal kami selalu bertasbih,bertahmid,melakukan ibadah dan mengagungkan nama-Mu tanpa henti-hentinya,sedang makhluk yang Tuhan akan ciptakan dan turunkan ke bumi itu,nescaya akan bertengkar satu dengan lain,akan saling bunuh-membunuh berebutan menguasai kekayaan alam yang terlihat diatasnya dan terpendam di dalamnya,sehingga akan terjadilah kerusakan dan kehancuran di atas bumi yang Tuhan ciptakan itu."

Allah berfirman,menghilangkan kekhuatiran para malaikat itu:
"Aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui dan Aku sendirilah yang mengetahui hikmat penguasaan Bani Adam atas bumi-Ku.Bila Aku telah menciptakannya dan meniupkan roh kepada nya,bersujudlah kamu di hadapan makhluk baru itu sebagai penghormatan dan bukan sebagai sujud ibadah,karena Allah s.w.t. melarang hamba-Nya beribadah kepada sesama makhluk-Nya."
Kemudian diciptakanlah Adam oleh Allah s.w.t.dari segumpal tanah liat,kering dan lumpur hitam yang berbentuk.Setelah disempurnakan bentuknya ditiupkanlah roh ciptaan Tuhan ke dalamnya dan berdirilah ia tegak menjadi manusia yang sempurna

.

Iblis Membangkang.

Iblis membangkang dan enggan mematuhi perintah Allah seperti para malaikat yang lain,yang segera bersujud di hadapan Adam sebagai penghormatan bagi makhluk Allah yang akan diberi amanat menguasai bumi dengan segala apa yang hidup dan tumbuh di atasnya serta yang terpendam di dalamnya.Iblis merasa dirinya lebih mulia,lebih utama dan lebih agung dari Adam,karena ia diciptakan dari unsur api,sedang Adam dari tanah dan lumpur.Kebanggaannya dengan asal usulnya menjadikan ia sombong dan merasa rendah untuk bersujud menghormati Adam seperti para malaikat yang lain,walaupun diperintah oleh Allah.

Tuhan bertanya kepada Iblis:"Apakah yang mencegahmu sujud menghormati sesuatu yang telah Aku ciptakan dengan tangan-Ku?"
Iblis menjawab:"Aku adalah lebih mulia dan lebih unggul dari dia.Engkau ciptakan aku dari api dan menciptakannya dari lumpur."
Karena kesombongan,kecongkakan dan pembangkangannya melakukan sujud yang diperintahkan,maka Allah menghukum Iblis dengan mengusir dari syurga dan mengeluarkannya dari barisan malaikat dengan disertai kutukan dan laknat yang akan melekat pd.dirinya hingga hari kiamat.Di samping itu ia dinyatakan sebagai penghuni neraka.

Iblis dengan sombongnya menerima dengan baik hukuman Tuhan itu dan ia hanya mohon agar kepadanya diberi kesempatan untuk hidup kekal hingga hari kebangkitan kembali di hari kiamat.Allah meluluskan permohonannya dan ditangguhkanlah ia sampai hari kebangkitan,tidak berterima kasih dan bersyukur atas pemberian jaminan itu,bahkan sebaliknya ia mengancam akan menyesatkan Adam,sebagai sebab terusirnya dia dari syurga dan dikeluarkannya dari barisan malaikat,dan akan mendatangi anak-anak keturunannya dari segala sudut untuk memujuk mereka meninggalkan jalan yang lurus dan bersamanya menempuh jalan yang sesat,mengajak mereka melakukan maksiat dan hal-hal yang terlarang,menggoda mereka supaya melalaikan perintah-perintah agama dan mempengaruhi mereka agar tidak bersyukur dan beramal soleh.

Kemudian Allah berfirman kepada Iblis yang terkutuk itu:
"Pergilah engkau bersama pengikut-pengikutmu yang semuanya akan menjadi isi neraka Jahanam dan bahan bakar neraka.Engkau tidak akan berdaya menyesatkan hamba-hamba-Ku yang telah beriman kepada Ku dengan sepenuh hatinya dan memiliki aqidah yang mantap yang tidak akan tergoyah oleh rayuanmu walaupun engkau menggunakan segala kepandaianmu menghasut dan memfitnah."


Pengetahuan Adam Tentang Nama-Nama Benda.

Allah hendak menghilangkan anggapan rendah para malaikat terhadap Adam dan menyakinkan mereka akan kebenaran hikmat-Nya menunjuk Adam sebagai penguasa bumi,maka diajarkanlah kepada Adam nama-nama benda yang berada di alam semesta,kemudian diperagakanlah benda-benda itu di depan para malaikat seraya:"Cubalah sebutkan bagi-Ku nama benda-benda itu,jika kamu benar merasa lebih mengetahui dan lebih mengerti dari Adam."
Para malaikat tidak berdaya memenuhi tentangan Allah untuk menyebut nama-nama benda yang berada di depan mereka.Mereka mengakui ketidak-sanggupan mereka dengan berkata:
"Maha Agung Engkau! Sesungguhnya kami tidak memiliki pengetahuan tentang sesuatu kecuali apa yang Tuhan ajakan kepada kami.Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana."

Adam lalu diperintahkan oleh Allah untuk memberitahukan nama-nama itu kepada para malaikat dan setelah diberitahukan oleh Adam,berfirmanlah Allah kepada mereka:"Bukankah Aku telah katakan padamu bahawa Aku mengetahui rahsia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan."

Adam Menghuni Syurga.

Adam diberi tempat oleh Allah di syurga dan baginya diciptakanlah Hawa untuk mendampinginya dan menjadi teman hidupnya,menghilangkan rasa kesepiannya dan melengkapi keperluan fitrahnya untuk mengembangkan keturunan. Menurut cerita para ulamat Hawa diciptakan oleh Allah dari salah satu tulang rusuk Adam yang disebelah kiri diwaktu ia masih tidur sehingga ketika ia terjaga,ia melihat Hawa sudah berada di sampingnya.ia ditanya oleh malaikat:"Wahai Adam! Apa dan siapakah makhluk yang berada di sampingmu itu?"

Berkatalah Adam:"Seorang perempuan."Sesuai dengan fitrah yang telah diilhamkan oleh Allah kepadanya."Siapa namanya?"tanya malaikat lagi."Hawa",jawab Adam."Untuk apa Tuhan menciptakan makhluk ini?",tanya malaikat lagi.
Adam menjawab:"Untuk mendampingiku,memberi kebahagian bagiku dan mengisi keperluan hidupku sesuai dengan kehendak Allah."

Allah berpesan kepada Adam:"Tinggallah engkau bersama isterimu di syurga,rasakanlah kenikmatan yang berlimpah-limpah didalamnya,rasailah dan makanlah buah-buahan yang lazat yang terdapat di dalamnya sepuas hatimu dan sekehendak nasfumu.Kamu tidak akan mengalami atau merasa lapar,dahaga ataupun letih selama kamu berada di dalamnya.Akan tetapi Aku ingatkan janganlah makan buah dari pohon ini yang akan menyebabkan kamu celaka dan termasuk orang-orang yang zalim.Ketahuilah bahawa Iblis itu adalah musuhmu dan musuh isterimu,ia akan berusaha membujuk kamu dan menyeret kamu keluar dari syurga sehingga hilanglah kebahagiaan yang kamu sedang nikmat ini."

Iblis Mulai Beraksi.

Sesuai dengan ancaman yang diucapkan ketika diusir oleh allah dari Syurga akibat pembangkangannya dan terdorong pula oleh rasa iri hati dan dengki terhadap Adam yang menjadi sebab sampai ia terkutuk dan terlaknat selama-lamanya tersingkir dari singgahsana kebesarannya.Iblis mulai menunjukkan rancangan penyesatannya kepada Adam dan Hawa yang sedang hidup berdua di syurga yang tenteram, damai dan bahagia.

Ia menyatakan kepada mereka bahawa ia adalah kawan mereka dan ingin memberi nasihat dan petunjuk untuk kebaikan dan mengekalkan kebahagiaan mereka.Segala cara dan kata-kata halus digunakan oleh Iblis untuk mendapatkan kepercayaan Adam dan Hawa bahawa ia betul-betul jujur dalam nasihat dan petunjuknya kepada mereka.Ia membisikan kepada mereka bahwa.larangan Tuhan kepada mereka memakan buah-buah yang ditunjuk itu adalah karena dengan memakan buah itu mereka akan menjelma menjadi malaikat dan akan hidup kekal.Diulang-ulangilah bujukannya dengan menunjukkan akan harumnya bau pohon yang dilarang indah bentuk buahnya dan lazat rasanya.Sehingga pada akhirnya termakanlah bujukan yang halus itu oleh Adam dan Hawa dan dilanggarlah larangan Tuhan.

Allah mencela perbuatan mereka itu dan berfirman yang bermaksud: "Tidakkah Aku mencegah kamu mendekati pohon itu dan memakan dari buahnya dan tidakkah Aku telah ingatkan kamu bahawa syaitan itu adalah musuhmu yang nyata."
Adam dan Hawa mendengar firman Allah itu sedarlah ia bahawa mereka telah terlanggar perintah Allah dan bahawa mereka telah melakukan suatu kesalahan dan dosa besar.Seraya menyesal berkatalah mereka:"Wahai Tuhan kami! Kami telah menganiaya diri kami sendiri dan telah melanggar perintah-Mu karena terkena bujukan Iblis.Ampunilah dosa kami karena nescaya kami akan tergolong orang-orang yang rugi bila Engkau tidak mengampuni dan mengasihi kami."

Adam dan Hawa Diturunkan Ke Bumi.

Allah telah menerima taubat Adam dan Hawa serta mengampuni perbuatan pelanggaran yang mereka telah lakukan hal mana telah melegakan dada mereka dan menghilangkan rasa sedih akibat kelalaian peringatan Tuhan tentang Iblis sehingga terjerumus menjadi mangsa bujukan dan rayuannya yang manis namun berancun itu.

Adam dan Hawa merasa tenteram kembali setelah menerima pengampunan Allah dan selanjutnya akan menjaga jangan sampai tertipu lagi oleh Iblis dan akan berusaha agar pelanggaran yang telah dilakukan dan menimbulkan murka dan teguran Tuhan itu menjadi pengajaran bagi mereka berdua untuk lebih berhati-hati menghadapi tipu daya dan bujukan Iblis yang terlaknat itu.Harapan untuk tinggal terus di syurga yang telah pudar karena perbuatan pelanggaran perintah Allah,hidup kembali dalam hati dan fikiran Adam dan Hawa yang merasa kenikmatan dan kebahagiaan hidup mereka di syurga tidak akan terganggu oleh sesuatu dan bahawa redha Allah serta rahmatnya akan tetap melimpah di atas mereka untuk selama-lamanya.Akan tetapi Allah telah menentukan dalam takdir-Nya apa yang tidak terlintas dalam hati dan tidak terfikirkan oleh mereka. Allah s.w.t.yang telah menentukan dalam takdir-nya bahawa bumi yang penuh dengan kekayaan untuk dikelolanya,akan dikuasai kepada manusia keturunan Adam memerintahkan Adam dan Hawa turun ke bumi sebagai benih pertama dari hamba-hambanya yang bernama manusia itu.Berfirmanlah Allah kepada mereka:"Turunlah kamu ke bumi sebagian daripada kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain kamu dapat tinggal tetap dan hidup disan sampai waktu yang telah ditentukan."

Turunlah Adam dan Hawa ke bumi menghadapi cara hidup baru yang jauh berlainan dengan hidup di syurga yang pernah dialami dan yang tidak akan berulang kembali.Mereka harus menempuh hidup di dunia yang fana ini dengan suka dan dukanya dan akan menurunkan umat manusia yang beraneka ragam sifat dan tabiatnya berbeda-beda warna kulit dan kecerdasan otaknya.Umat manusia yang akan berkelompok-kelompok menjadi suku-suku dan bangsa-bangsa di mana yang satu menjadi musuh yang lain saling bunuh-membunuh aniaya-menganianya dan tindas-menindas sehingga dari waktu ke waktu Allah mengutus nabi-nabi-Nya dan rasul-rasul-Nya memimpin hamba-hamba-Nya ke jalan yang lurus penuh damai kasih sayang di antara sesama manusia jalan yang menuju kepada redha-Nya dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat.

Kisah Adam dalam Al-Quran.

Al_Quran menceritakan kisah Adam dalam beberapa surah di antaranya surah Al_Baqarah ayat 30 sehingga ayat 38 dan surah Al_A'raaf ayat 11 sehingga 25


Pengajaran Yang Terdapat Dari Kisah Adam.

Bahawasanya hikmah yang terkandung dalam perintah-perintah dan larangan-larangan Allah dan dalam apa yang diciptakannya kadangkala tidak atau belum dapat dicapai oelh otak manusia bahkan oleh makhluk-Nya yang terdekat sebagaimana telah dialami oleh para malaikat tatkala diberitahu bahawa Allah akan menciptakan manusia - keturunan Adam untuk menjadi khalifah-Nya di bumi sehingga mereka seakan-akan berkeberatan dan bertanya-tanya mengapa dan untuk apa Allah menciptakan jenis makhluk lain daripada mereka yang sudah patuh rajin beribadat, bertasbih, bertahmid dan mengagungkan nama-Nya.

Bahawasanya manusia walaupun ia telah dikurniakan kecergasan berfikir dan kekuatan fizikal dan mental ia tetap mempunyai beberapa kelemahan pada dirinya seperti sifat lalai, lupa dan khilaf.Hal mana telah terjadi pada diri Nabi Adam yang walaupun ia telah menjadi manusia yang sempurna dan dikurniakan kedudukan yang istimewa di syurga ia tetap tidak terhindar dari sifat-sifat manusia yang lemah itu.Ia telah lupa dan melalaikan peringatan Allah kepadanya tentang pohon terlarang dan tentang Iblis yang menjadi musuhnya dan musuh seluruh keturunannya, sehingga terperangkap ke dalam tipu daya dan terjadilah pelanggaran pertama yang dilakukan oleh manusia terhadap larangan Allah.

Bahawasanya seseorang yang telah terlanjur melakukan maksiat dan berbuat dosa tidaklah ia sepatutnya berputus asa dari rahmat dan ampunan Tuhan asalkan ia sedar akan kesalahannya dan bertaubat tidak akan melakukannya kembali.Rahmat allah dan maghfirah-Nya dpt mencakup segala dosa yang diperbuat oleh hamba-Nya kecuali syirik bagaimana pun besar dosa itu asalkan diikuti dengan kesedaran bertaubat dan pengakuan kesalahan.
Sifat sombong dan congkak selalu membawa akibat kerugian dan kebinasaan.Lihatlah Iblis yang turun dari singgahsananya dilucutkan kedudukannya sebagai seorang malaikat dan diusir oleh Allah dari syurga dengan disertai kutukan dan laknat yang akan melekat kepada dirinya hingga hari Kiamat karena kesombongannya dan kebanggaaannya dengan asal-usulnya sehingga ia menganggap dan memandang rendah kepada Nabi Adam dan menolak untuk sujud menghormatinya walaupun diperintahkan oleh Allah s.w.t.
Bagikan :
+
Previous
Next Post »
68 Komentar untuk "KISAH NABI ADAM A.S."

Hey, Saya mau lagi donk kisah Nabi Adam As..............tolong yah.

tolong yah beri kisahnya yang lebih lengkap ?.... supaya saya bisa membacanya sangat lama. OKE..........

nabi adam itu turun ke bumi sekitar thn 4096 s/d 3096 SM

Anonymous
delete

wah bagus sekali cerita nya

Anonymous
delete

sudah lengkapkah?????????????????????????????????

bukannya buah yg dimaksud itu buah dada hawa?? dan yang di maksud dengan memakan buah itu adalah bersetubuh, di karenakan vulgar maka ketika kita masih kecil guru-guru kita menyebutnya sebagai sejenis buah-buahan

dan kenapa ibliz ingin cepat2 masuk neraka ya?

saya mau donk kisah nya nabi sulaiman,,,

Anonymous
delete

dlam surah al-maidah ayat 27,ada ceritra.coba klian baca tafsir alqur'an

banyak orang yang pintar sekarang ini..
tapi sedikit sekali orang yang mengerti...
Alquran cuma satu.. tapi banyak yang mengartikan beda-beda..
itulah tafsir.. gak ada yang sama

Anang supriadi
delete

Wah...
Kisahnx betul2 mmbuat bulu kuduku merinding...
Q suka ko' dgn crntanx...

maaf ya om, yg comment nabi adam diturunkan tahun 4096-3096 sm. tlg donk dalil nya.
aku lagi butuh tau nih

mana dalilnya yang mengatakan buah yang dimaksud itu buah dada hawa.... juga tentang bersetubuh.... Q penasaran!

Nabi adam menjadi khalifah di bumi kok gak ada ?

Anonymous
delete

Nabi Adam itu kan diciptakan untuk khalifah dibumi yah?terus disitu juga katanya sebelum Nabi Adam diturunkan ke bumi, Nabi Adam tinggal surga..kemudian Nabi Adam melanggar perintah Allah...nah yg menjadi pertanyaan..Apakah karena melanggar perintah Allah itu lantas diturunkan dibumi?dan kenapa Nabi Adam tinggal disurga padahal Nabi Adam diciptakan untuk khalifah bumi..Terima kasih...Assalamualaikum Wr.Wb..

Anonymous
delete

krna Allah SWT. sdh mengetahui dan sdh tau kalo bgini bakal yg d lakukan Adam AS. jd pantas aja kalo Allah mengatakan kalo Adam AS. adalah khalifah d muka bumi padahal Adam tinggal surga krna Allah SWT. sdh tau kalo nnti Adam akan melanggar perintah Allah SWT. dan Dia sdh tau bahwa hukuman yg pantas adalah diturunkan ke bumi.....

Anonymous
delete

apa benar itu buah yang dmakan oleh nabi adam as itu buah dada. apa ada keterangan yang menjelaskan tersebut

kisah nabi Daud a.s. ada bro ?
salut buat blog anda

Anonymous
delete

Asslm. Kalo nabi adam a.s adalah mns pertama di bumi, trs siapa tuh manusia purba yg secara phisik blm sempurna. Mhn pencarahan. Wassalam

Anonymous
delete

assalamualaikum...zaman purba adalah rekaan semata2...nabi adam adalah manusia yg pertama berada di bumi,kita bukan berasal dr berok,teori darwin..

BETOL KE ADAM DAN HAWA TELAH DIKAHWINKAN DI SYURGA...
BUKANKE POHON YANG DIMAKSUDKAN ADALAH HAWA?
BUAH YANG DIMAKSUDKAN BUAH KEKAL ADALAH (TEEEEETTTTTTT) YG TERBOJOL DOK POMPUAN TUNJUK2 2
LU FIKIR LA BAIK2...JANGAN PESONGKAN AKIDAH KAMI LAGI....!
ITULAH DISEBABKAN KITA DILARANG BERGAUL LAKI DENGAN PEREMPUAN SEKIRANYA TIADA HUBUNGAN SAH....
SILA BETULKAN STATEMENT ANDA....FISABILILLAH....ALLAHUAKBAR...!

Anonymous
delete

Betul sekali, sekarang byk orang pinter tp sedikit skali yg paham dan mengerti!

Mengomentari soal BUAH:
Qt ga usah menebak-nebak buah apa yg Allah maksudkan krn bukan itu persoalannya!
Persoalannya adalah, qt sebagai manusia harus patuh terhadap Perintah dan larangan-NYA.
.......buah "ITU" kata itu disini yg tau pasti hanya Allah SWT.
mencari tau itu boleh dan baik,tp jgn suka menebak-nebak krn akan menyesatkan.
Misalnya:
Silahkan kamu pakai baju dan celana yg mana aja kau suka, tp jangan sekali" kamu pakai baju dan celana "itu".

Mungkin jika yg disuruh adl orang yg patuh ya pasti jawabannya Iya dan ga akan berani mencoba-coba.
itu hanya gambaran buat menunjukan sifat manusiawi qt yaitu:Rakus,tamak,pelupa,khilaf,penasaran dsb.
paham dan mengerti!

Mengomentari soal BUAH:
Qt ga usah menebak-nebak buah apa yg Allah maksudkan krn bukan itu persoalannya!
Persoalannya adalah, qt sebagai manusia harus patuh terhadap Perintah dan larangan-NYA.
.......buah "ITU" kata itu disini yg tau pasti hanya Allah SWT.
mencari tau itu boleh dan baik,tp jgn suka menebak-nebak krn akan menyesatkan.
Misalnya:
Silahkan kamu pakai baju dan celana yg mana aja kau suka, tp jangan sekali" kamu pakai baju dan celana "itu".

Mungkin jika yg disuruh adl orang yg patuh ya pasti jawabannya Iya dan ga akan berani mencoba-coba.
itu hanya gambaran buat menunjukan sifat manusiawi qt yaitu:Rakus,tamak,pelupa,khilaf,penasaran dsb.

Anonymous
delete

BETOL KE ADAM DAN HAWA TELAH DIKAHWINKAN DI SYURGA...
BUKANKE POHON YANG DIMAKSUDKAN ADALAH HAWA?
BUAH YANG DIMAKSUDKAN BUAH KEKAL ADALAH (TEEEEETTTTTTT) YG TERBOJOL DOK POMPUAN TUNJUK2 2
LU FIKIR LA BAIK2...JANGAN PESONGKAN AKIDAH KAMI LAGI....!
ITULAH DISEBABKAN KITA DILARANG BERGAUL LAKI DENGAN PEREMPUAN SEKIRANYA TIADA HUBUNGAN SAH....
SILA BETULKAN STATEMENT ANDA....FISABILILLAH....ALLAHUAKBAR...!


** bukan kan Hawa yang merayukan buah itu bukan nya Adam.. mana mungkin Hawa mahukan buah yang tersedia miliknya..
(lakukan suruhanNya.. jauhi larangan Nya.. itu pengajaran yang patut kita sedar..)

Anonymous said...@ baca dulu baru komentar...dan di pahami ceritanya... Kalo bisa..comentar dengan di lengkapi dalil...

alhamdulilah dari kisa ini bayak yg dpt kita ambil hikmahnya tentang ke ESA Allah.tiada upaya kita tampa ijin nya,maka hendak lah kita selalu mengingat nya,mengikuti perintah nya dan menjauhi laranganya insya Allah ...Insya Allah... Insya Allah akan ada jalan yg baik buat kita amin....

Bgus sekali cerita'e..
Mao lg doonk.. :)

Anonymous
delete

bener ga mahar untuk pernikahan adam dan hawa itu shalawat kepada rasulullah muhammad?waaaw artinya...ga paham ane...ane jg pernah denger di surga nabi adam melihat kaligrafi bertuliskan muhammad,tlg penjelasannya bro...

Anonymous
delete

sesungguhnya dahulu iblis adalah makhluk yang paling patuh dalam menjalankan setia perintah ALLAH SWT, nmun karena keiriannya terhadap nabi Adam, maka berpalinglah dia dari semua itu....

Anonymous
delete

cerita nabi tu buat pelajaran dan rujukan ya.
jadi apa yang diceritain itu buat apa dibahas-bahas
intinya rukun iman yg ke 4 percaya kepada Nabi-nabi Allah
klo gtu ya ceritanya seperti itu wajib diimani.
Maaf newbi coba posting komentar. :)

Menurut Alkisah bahwa nama buah yang dimakan oleh Nabi Adam dan Siti Hawa adalah "Buah Khuldi" Khuldi berasal dari kata "Khuldun" yang artinya "Kekal" maka dari itu Iblis berbohong di iringi sumpah Demi Allah kepada Nabi Adam dan Siti Hawa bahwa seraya berkata: "Allah melarang kalian makan buah Khuldi karena Allah tidak mau kalian kekal di surga, kalo kalian ingin kekal makanlah buah Khuldi itu"
Akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa terkena bujuk rayu iblis dan memakan buah itu..

iya ya, moyang kita diceritakan dalam al-quran terbujuk rayuan setan. semoga aja kita bisa kembali ke surga lagi.aamiin
http://kafebuku.com/perjalanan-akbar-ras-adam/

AsSlmkm 'ala man al-tabi'i al-Huda..

Sahabat,
Post ini menceritakan kepada umum berkenaan Kisah Nabi Adam A.S.. jadi pada pendapat sy, gambar di atas adalah tidak sesuai dgn Nabi yg dipelihara oleh Allah S.W.T... harap saudara kaji semula dan buat pertimbangan yg wajar sama ada mendelete gambar tersebut @ menggantikan dengan yg lain...

tolong buang gambar yg menunjukan hawa dan adam itu..

setiap nabi memiliki sifat fatonah yaitu pandai (tidak dapat dibohongi) tapi kok ceritanya nabi telah dibohongi iblis untuk memakan buah khuldi agar kekal di surga.
yang aku tanyakan dimana sifat fatonah nabi adam?

Wah seru jg nih,iktan nimbrung..kira2 jaman dinosaurus ma nabi adam ke bumi dluan mana y???apa bnar dinosaurus cm rkayasa para ilmuwan semata??

Ssungghx Allah haxa membri ptnjuk bg oRG2 yg brpkir,,,,subhanallah..

Anonymous
delete

Bagus

assalamu 'alaikum wr wb

tlong gmbr'a..
dan sekalian dalil2'a scr lgkap?
trima ksh
wassalamu 'alaikum wr wb

maksud saya gambarnya dihapus!

Anonymous
delete

maaf,lalu setelah nabi adam dan hawa di turunkan ke bumi.
apa yg dilakukan nya?

Tloong gambarnya diapus

Anonymous
delete

Assalamu alaikum

Anonymous
delete

Intix iblis itu nyata, dia selalu menggoda anak cucu adam dengan yang enak-enak agar kita tergiur untuk ikut bujukan iblis. Supaya manusia bisa menjadi teman iblis di neraka sana. subhanallah. Semoga kita semua selalu dijalan allah swt. Amin

Anonymous
delete

Betol mas brow. Saya setuju dgn pendapat anda. Alloh maha mengetahui yg tidak diketahui oleh makhlik yg lain.

Wah seru juga lihat dkt sini

Anonymous
delete

Sebagai manusia wajar kalau ingin tahu....
Tapi menurut saya gambar yang ada di atas bukanlah gambar nabi adam as, jadi tolong di delete aja biar gak jadi fitnah.
Untuk certa nabi adam ini semua hanya kiasan saja bagi mereka yang mau berfikir,dalam cerita alloh berjanji kepada nabi adam dan hawa akan kekal dan bahagia selamanya kalau mereka tidak melanggar perintah alloh.
Tapi mereka melanggar perintahNya dan akhirnya diturunkan ke bumi.
Nabi saja (manusia pilihan alloh) masih bisa khilaf, apa lagi kita manusia biasa, alloh telah berfirman:

''al-insaanu makaanul-khtthoo'u wal-nis yaan''.

So setelah membaca sebagai makhluk yang bisa bifikir kita harus memahami dan merenungkan dari kisah tadi
Apa maksud dan tujuanya, jadi manusia jangan seperti ular,kalau makan rakus semuanya diembat padahal banyak padahal banyak yang tidak manfaat bagi ular tersebut,jadilah seperti sapi setelah makan dai memamah lagi untuk melembutkan kembali apa yang telah dia makan, jadi BERFIKIRLAH......

''FAQQIR QOBLA ANTA'ZIMA''

Berkomentarlah kamu yang baik,jangan menyinggung perasaan orang lain....

Anonymous
delete

rame mulu.....
tanya aja k ulama ato kyai2 terdekat..
beres kan..
>.<
trus adam ntu termakan omongan iblis gara2 rayuan HAwa..
sebernyz adam tetap tdk mau mlanggar..
karena bujukan hawa n cintax kepda hawa akhirx ngikut dy..
laki2 kn lemah terhadap wanita..
akhirx d makan deh buah khuldi_nya..

trus msalah rasulullah..,sbelum adam d ciptakan itu sudah ada nur muhammad..
dan rasulullah d turunkan terakhir sbg penyempurna agama..
jd jng heran jika d surga sudah ada doa showat kpd rasulullah..

sharusx yg kalian tanya itu...,"kenapa sebelum adam d ciptakan para malaikat bersedih hati...?
malaikat berkata knp engkau ciptakan mahluk lain sbg khalifa d muka bumi..,smentara mereka akan memuat kerusakan n menumpahkan darah..
padahal kami senantiasa bertasbih kepada_Mu..??
(al baqoroh; ayat 30)

knp malaikat tau jika manusia itu suka merusak n menumpahkan darah???
padahal adam saja belum diciptakan????

Hey anonymouse diatas saya
Saya rasa anda sudah tau jawabannya
Karena Allah swt sudah mendeskipsikan segala detailnya kepada iblis dan malaikat sebelum adam d ciptakan. Dan ada makhluk sebelum adam yg menyerupai manusia dan hanya saling membunuh

Anonymous
delete

Periode ramses 3000 sm,jaman para firaun/ pharao,klo nabi adam s/ d 3096, cuma selisih 96 th adAlah tidak bnar,bagaimana dg kaum2 sebelumnya yg lebih tua?? Dipastikan zaman nabi adam jauh lebih tua dari itu

Anonymous
delete

Adam sudah boleh bercinta di surga krna terlebih dahulu syaratnya baca shalawat nabi,sampai adam pun bertanya siapa nabi muhammad,soal kolbi n pohonnya mang benar ada,adam memakan buah itu cuma sedikit sampai sebatas tenggorokan hingga konon timbul jakun,hawa memakan sampai dlam dadanya konon timbul payudara,sebelumnya mereka boleh berhubungan krna sudah menikah dg syarat baca shalawat rasulullah,adam bertanya ttg rasulullah,Allah mnjelaskan rasulullah adalah ciptaan yg trbaik,

Anonymous
delete

assalam.....dalam al-quran Allah berfirman bahwa Nabi Adam diturunkan di bumi karna,sebelumnya ada makhluk-makhluk di bumi yang sifatnya merusak(kayaknya).wassalam...

Anonymous
delete

kalo ko nak tahu buah yang dilarang allah ialah buah kholdi buah 2 x blh dimakn tetapi hasil pujukan iblis nabi adam as telah memakan buah itu begtu juga dengan hawa itu la yg yg lelaki timbul nya halkum dah perempuan timbul nya buah dada

Anonymous
delete

assalam.....dalam al-quran
Allah berfirman bahwa Nabi
Adam diturunkan di bumi
karna,sebelumnya ada
makhluk-makhluk di bumi
yang sifatnya merusak
(kayaknya).wassalam...

yang ini alquran surat apa ayat keberapa ya? terimakasih sebelumnya, ilmunya insya Allah bermanfaat semua. mau komen juga nih, agak risih liat gambarnya, kaya gambar kisah nabi adam dan hawa versi alkitab yang ada ular ularnya gitu yah, udah gitu telanjang, diapus aja gimana?

Anonymous
delete

ashtaghfirullah
bagi yg mengaku islam sdh pst mengaku beriman
org beriman tdk akn mempertanyakan isi kitab suci al Qur'an
karena ia adalah pedoman hidup manusia yg nyata
jadi buat kawan' jgn meragukan dalil yg ada
janganlah suka berkomentar untuk menunjukkan kesombonganmu
seolah olah kamu yg paling tahu degan berkomentar yg penuh dengan pengandaian
sehinggaa kesombonganmu akn menyereetmu dekat dengan yg namax musrik.....
ashtaghfirullah
tidak ada salahx kita beriman n memperdalam iman kita dengan tidak meragukan kitab ALLAH SWT yaitu Al Qur'an
ocococococococo

Anonymous
delete

Asalamu'alaikum, pinter2 semua sobat2ku ya, teruslah cari ilmu Allah swt sesuai kemampuan kita, berdebatlah dan bertanyalah sebaik mungkin, jangan sampai emosi berlebihan, amarah takkan menyelesaikan masalah, jayakan Islam.....aku bangga dengan kalian... Aku gak bisa seperti kalian...

Jika mau jujur, jika dibanding dengan kisah Romi dan juliet maka kisah Nabi Adam AS dan Siti Hawa jauh lebih romantis dan mempunyai makna yg lebih dalam dan bisa kita ambil pelajaran dan hikmahnya.

Om kalau bisa di tambahin cerita tentang iblis yang membangkang itu,soal nya dia itu dulu makhluk yang sangat sholeh sehingga bisa melebihi malaikat,tapi akibat ketidak taatan nya pada allah dan merasa iri karena allah hendak menjadikan khalifah di bumi tetapi untuk manusia dan bukan untuk nya akhir nya dia merasa hebat dan tidak mau bersujud kepada adam dan menjadi makhluk yang hina dan di cap sebagai penghuni neraka.

This comment has been removed by the author. - Hapus

ternyata ular juga sudah ada sejak jaman nabi adam as

Di dalam syurga tidak boleh mengandung. Dalilnya. Hawa tidak mngandung semasa turun ke bumi. Selepas berjumpa Adam kali kedua dibumi baru mengandung. Buah khuldi itu simbolik sex.

KAMI SEKELUARGA TAK LUPA MENGUCAPKAN PUJI SYUKUR KEPADA ALLAH S,W,T
dan terima kasih banyak kepada AKI atas nomor yang AKI
beri 4 angka [1827] alhamdulillah ternyata itu benar2 tembus .
dan alhamdulillah sekarang saya bisa melunasi semua utan2 saya yang
ada sama tetangga.dan juga BANK BRI dan bukan hanya itu KI. insya
allah saya akan coba untuk membuka usaha sendiri demi mencukupi
kebutuhan keluarga saya sehari-hari itu semua berkat bantuan AKI..
sekali lagi makasih banyak ya AKI… bagi saudara yang suka PASANG NOMOR
yang ingin merubah nasib seperti saya silahkan hubungi KI JAYA,,di no (((085-321-606-847)))
insya allah anda bisa seperti saya…menang NOMOR 750 JUTA , wassalam.

nonton kajian oleh ustadz Dr. Safiq Reza Basalamah, M.A
https://youtu.be/lAYbJJP5Bgg

terima kasih ceritanya sangat menarik.,.,.salam
cvtugu_rentcar

ayo join ke poker online terpercaya kami sekarang dan dapatkan promo nya hanya di mobapoker

WONGPOKER | BANDAR POKER INDONESIA TERPERCAYA

8 Games Dalam 1 Web:
- POKER
- BANDAR CAPSA
- DOMINO QQ
- BANDAR Q
- ADU Q,
- BANDAR POKER
- BANDAR 66
- SAGONG

Min DEPO Rp.10.000, Min WD Rp.20.000.
Promo Dari WONGPOKER:
- Bonus TURNOVER Mingguan Sebesar 0,5%.
- Bonus REFERRAL Sebesar 20%.

Daftarkan Diri Anda Dan Teman Anda Sekarang Juga Hanya Di Situs Poker Domino QQ Online Indonesia Terpercaya WONGPOKER

Dilayani Oleh CS Kita Yang Profesional, Ramah & Tamah.
Main Dan Menangkan JACKPOT Ratusan Juta Setiap Harinya Hanya Di Wongpoker

Kunjungi kami : PKV GAMES

Informasi Pilihan Identitas:
Google/Blogger : Khusus yang punya Account Blogger.
Lainnya : Jika tidak punya account blogger namun punya alamat Blog atau Website.
Anonim : Jika tidak ingin mempublikasikan profile anda (tidak disarankan).

 
Template By Kunci Dunia
Back To Top