Yudhi'm Blog

Blog yang berisi berbagai macam tulisan & tutorial umum. Enjoy the blog here!!!

Banner Iklan1

Banner Iklan1
Sudahkah keluarga Anda terlindungi?

Banner Iklan

Banner Iklan
970x90

Sapuluh Jurus jetu kanggo nu bade nganjang ka bebene :

Kahiji :
Upami bade angkat seuseup heula menyan tilu kali sareng kocrotkeun minyak
sinyongnyong tiluhur sausap rambut tihandap sahibas dampal, kade hilap tataros heula kanu tiasa meh caina herang laukna beunang, mun saur panarosan kedah ngalangkung kana jandela omat kedah diturutkeun, komo dina palebah ngaler ngidulna mah, lamun cek pitunjuk kedah ngaler omat angkat kedah ngaler heula sanaos bumi bebene aya dikidul.
Kadua :
Diutamikeun nganggo anggoan anu seueur pesakna, kanggo persiapan bilih susuguhna rada euyeub, diantawisna opax, gegeplax, raginang, bubuy boled, jrrd, supados sobat bongoh..... susuguh eta tiasa ngalih kana pesak.
Katilu :
Dianjurkeun pisan nganggo kendaraan roda opat, margi upami naek ojeg bilih "golep" rugrug atanapi acak-acakan kadedetkeun helm, langkung sae upami "mercy" dipipir nganggur tiasa dianggo.
Kaopat :
Teu kenging cacandakan mangrupi koper, margi bilih disangki dobel profesi janten tukang rebab.
Kalima :
Upami tos dugi dipayuneun bumi simanehna, tenjrag bumi tilu kali bari mapatkeun ajian " sijaran goyang " sareng kade hilap siapkeun gas airmata,
bilih anu ngabageakeun anjing nu gaduh bumi.
Kagenep :
Samemeh kelebet tengetkeun heula saha nu pangpayuna mapag, upami ramana omat ulah waka kalebet, margi bisa tibalik jadi ngapelan ramana.
Katujuh :
Upami ramana ngiring nimbrung, ajak we ngobrol soal politik ngenanaan Buloggate II dituntungan titah ngajawab tarucing ieu...Bentukna kotak tapi
diragap geunyal...pasti anjeuna langsung ngabengbeos teu bisaeun ngajawab.
Kadalapan :
Warning....! upami nuju ngapel teu kenging maca novel margi sanes diperpustakaan, sareng bilih kajonjonan teu karaos simanehna ngaguher
tibra gigireun.
Kasalapan :
Teu kedah ningalian jam, margi jam nuju apel mah teu berlaku, anu berlaku dedehemna "sibokap" upami dehem kahiji nandakeun batas limit ngapel tos seep (teu tiasa diisi ulang), dehem kadua tandana urang kedah tos singkil dilawang panto. Dehem katilu urang tos aya diburuan. Dehem teterusan, ambeuk geus nyedek sibapa teh.. siap-siap make helm. Bisi dialungan Kohko!
Kasapuluh :
Upami bade nego perkawis perpanjangan waktu, siapkeun "angfow" anu eusina gobanan, pas ngelol gancang ajak sasalaman bari selipkeun sakadang
angfow..kontan bokapna galehegeh someah bari nyarios kieu...... "Ongkoh...ongkoh wae jang bapa mah tos teu kiat bade leleson ....!"
Sakitu wilujeung nyobian
Bagikan :
+
Previous
Next Post »
1 Komentar untuk "Sapuluh Jurus jetu kanggo nu bade nganjang ka bebene :"

wah gelo yeuh nu boga blog
uing tatanya ka saha uy
piraku ka kijoko bodo???kmha rek mantuan da kan mneh na ge ngarana BODO brarti kan mlegug
nuun akh

Informasi Pilihan Identitas:
Google/Blogger : Khusus yang punya Account Blogger.
Lainnya : Jika tidak punya account blogger namun punya alamat Blog atau Website.
Anonim : Jika tidak ingin mempublikasikan profile anda (tidak disarankan).

 
Template By Kunci Dunia
Back To Top